BAYSU

BAYSU - Logo (White)

ENG

FR

العربية

SU ŞARTLANDIRMA

Su Şartlandırma

Endüstriyel tesislerde mevcutta uygulanan şartlandırma programları incelenerek Baysu yetkili mühendislerimiz gerekli  projeksiyon programları kullanılarak sistemler analiz edilmektedir. Analiz sonuçları ve sistemler uzman mühendislerimiz tarafından incelenerek uygun ürün, dozaj noktaları ve dozaj miktarları belirlenir. Bu işlemler sırasında çevre ve insan sağlığı açısından teknolojik ürünlerin kullanılması dikkate alınır.