BAYSU

BAYSU - Logo (White)

ENG

FR

العربية

ATIK SU ARITMA

Atık Su Arıtma

Gerek evsel gerekse endüstriyel atık suların çevreye olası zararlarını azaltmak ve kullanılabilir suların devamlılığını sağlamak için kurulan atık su arıtma tesisleri giderek yaygınlaşmaktadır. Atıksuların, arıtıldıktan sonra deşarj edileceği ortamlara sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için öncelikle kaynağında toplanması ve uygun arıtma yöntemleri kullanılarak istenen deşarj standartlarına getirilmesi gerekmektedir.

Baysu olarak atıksu arıtma çözümlerindeki  amacımız, atıksuların istenen deşarj standartlarına ulaştırılabilmesini ve yerine göre sulama, araç yıkama gibi alanlarda tekrar kullanılabilmesini ve dolayısıyla su tüketiminin azaltılarak, kaynakların daha az kirlenmesini sağlamaktır.